Kalendarium

Ajurweda

 

Ayurveda

To system medycyny naturalnej, znany jako sposób na zdrowe życie i długowieczność. To nie tylko leczenie chorób ale zapobieganie im, utrzymanie zdrowia, długowieczności i witalności. Celem metod Ayurwedy jest osiągnięcie równowagi i harmonii, dobrego zdrowia i długowieczności. Jest to osiągane przy kompleksowym podejściu bez użycia leków chemicznych i inwazyjnych zabiegów ale przy użyciu zrównoważonej i odpowiednio dobranej diety, leków ziołowych, delikatnych ćwiczeń zdrowotnych pawanmuktasana, medytacji i relaksacji oraz terapii fizycznych (masaży, biomasaży, akupresury).

Ajurweda to najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii, z przed ponad 5000 tysięcy lat. Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje człowieka holistycznie, rozpatruje człowieka jako całość – sumę jego sfery fizycznej, umysłowej oraz uczuciowej i dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia, koncentrując się na zapobieganiu chorobie, a gdy do niej dojdzie usuwaniu jej źródła, a nie tylko jej objawów. Według ajurveda, człowiek jest zdrowy, gdy jego ciało, umysł i dusza są w równowadze i wzajemnej harmonii.

 

Według założeń ajurwedy, pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku wyraźnych symptomów chorobowych, lecz stanowi stan absolutnie dobrego samopoczucia, zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi aspektami bytu człowieka. Medycyna ajurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało i umysł jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga. Jest to system filozoficzno-medyczny zajmujący się naturą, celem i sensem ludzkiego życia. Obejmuje metafizykę, fizykę, zdrowie, chorobę, szczęście i smutek.

 

Słowo Ayurveda pochodzi od słów sanskryckich: „Ayus” (życie, ajus) i „Veda” (wiedza, nauka). W dosłownym tłumaczeniu Ajurweda (Ayurveda) oznacza – wiedzę o życiu. Według nauk ajurwedyjskich życie czyli „Ajus” to nierozerwalny związek: umysłu, ciała i duszy. Dlatego tradycyjna medycyna ajurwedyjska nie ogranicza się do leczenia fizycznych (cielesnych) objawów chorób ale dostarcza wszechstronnej wiedzy o zdrowiu duchowym, mentalnym i emocjonalnym. Tradycyjny ajurwedyjski system leczenia oparty jest na teorii zachowania doskonałej równowagi między ciałem (sthulla), duszą (jiva czyt. dźiwa) i umysłem (kamamanas, manas). Inaczej mówiąc między stanem fizycznym, stanem duchowym i stanem psychicznym człowieka.

Ajurweda pomiędzy rokiem 4000 a 6000 przed erą chrześcijańską została spisana w Sanskrycie, języku dawnych Dewów, które zamieszkiwały w Himalajach. Chociaż wiedza ta najbardziej rozwinęła się w dawnych Wielkich Indiach, nie przynależy do żadnego kraju, religii czy cywilizacji, a raczej do swych twórców: himalajskich ryszich. Należy pamiętać, że dawna kultura indyjska, Mahabharata to obszar wpływów potęnego imperium sięgającego od Egiptu i Etiopii na Zachodzie aż po Indonezję (Bali) oraz Filipiny na Wschodzie, a Ural na północy. Zatem nie dziwi znajdowanie nauk Pranaterapii na Filipinach ani ziół ajurwedyjskich u szamanów na Syberii. Całe Himalaja z Tybetem były dawniej w obrębie jednej wielkiej indoaryjskiej subkultury.

Ajurweda jako system medycyny naturalnej czy Naturoterapia czy ludzi jak żyć w harmonii z naszym otoczeniem, z naturą, z wszechświatem bez naruszania delikatnej naturalnej równowagi. Ajurweda, Naturoterapia, uczy jak się odżywiać, jak regularnie ćwiczyć, w jaki sposób wykonywać codzienne czynności, jaki styl życia prowadzić i wiele więcej, bo Ajurweda pomaga zrozumieć nam siebie i nasze potrzeby. Ajurveda to Naturoterapia, która uczy jak żyć zachowując naturalną równowagę iharmonię w przyrodzie. Uczy jak odpowiednio adaptować różne aspekty naszego życia w taki sposób byśmy osiągali powodzenie w życiu duchowym, fizycznym i materialnym.

Zachowanie pełni zdrowia to nie tylko eliminowanie objawów fizycznych choroby ale przede wszystkim przywracanie poczucia szczęścia umysłowi i duszy. Często dolegliwości fizyczne wynikają z zaburzeń emocjonalnych. Jeszcze częściej ludzie mimo, że nie chorują fizycznie to cierpią, gdyż nie czują się dobrze, nie są szczęśliwi. Według Ajurwedy, najpełniejszego systemu Naturoterapii, takie osoby nie są zdrowe psychicznie, bo są nieszczęśliwe. Choroby takie jak: depresja, nadpobudliwość, nerwowość i bezsenność wywołane są głównie stanami ludzkiego umysłu i duszy. Choroby te stały się znakiem współczesnych czasów, w których większość naszych działań ogranicza się do pogoni za materialnymi substytutami życia. Jeśli ludzie nie poświęcają czasu na szukanie równowagi między tym co fizyczne i duchowe, zaczynają chorować, cierpieć. Jeśli nie dostrzegają podstawowych zależności między tym: co jedzą, jak pracują, w jaki sposób są aktywni fizycznie, a w jaki umysłowo a tym jaki to ma wpływ na jakość prowadzonego przez nich życia, doprowadzają siebie i swoje życie do awarii zwanej chorobą.

 

Żywioły i Dośa (Dosha)

Ajurweda opiera się na praktycznej wiedzy, że we wszystkim, co istnieje przejawia się energia, zwana praną (prańah). Prana jest siłą życiową występującą w pięciu żywiołach: przestrzeni (akaśa), powietrzu (vayu, waju), ogniu (agni), wodzie (apas) i ziemi (prithiwi, prthivi). W człowieku prańah występuje pod postacią zróżnicowanych energii vata (wata), pitta i kapha (kafa), które stanowią aktywne odzwierciedlenie wspomnianych pięciu żywiołów. Każdy z nas ma niepowtarzalną kombinację tych trzech energii, a zatracenie równowagi pomiędzy nimi jest przyczyną każdej dolegliwości.

Tridośa – trzy dośa w postaci vata, pitta i kapha to dosłownie trzy powłoki, trzy energie, substancje lub płyny organizmu, inaczej znane jako potrójny ogrzewacz. Ich charakterystyka w sztuce ajurwedyjskiego uzdrawiania jest następująca:

  • Vata (Wata) – substancja gazowa, oddechowa, powietrzna; powiew, nastrĂłj, atmosfera, aura, energia, stan uczuć serca, sentyment, melancholia, tęsknota; ruchy z centralnego i współczulnego systemu nerwowego. Vata jest to energia odpowiedzialna za wszystkie ruchowe funkcje ciała, takie jak: oddech, krążenie krwi, przesuwanie pokarmu w narządach trawiennych, przesyłanie do mĂłzgu i z mĂłzgu impulsĂłw nerwowych. Na poziomie emocjonalnym jest odpowiedzialna za kreatywność i elastyczność i jednocześnie za odczuwanie obaw, lękĂłw.
  • Pitta – ogień, temperatura, gorąco, ciepło organizmu; esencja żółci; przemiana materii; metabolizm; przemiana materii i spalanie w organizmie. Pitta odpowiada za metabolizm, procesy trawienia, odczuwanie głodu i pragnienia. Na poziomie emocjonalnym przypisana jest takim cechom jak: odwaga, bohaterstwo, ambicja, złość i duma, buta, chełpliwość.
  • Kapha (Kafa) – śluz, maĹş stawowa, woda; płyn mĂłzgowo-rdzeniowy; typ ziemno-wodny; ciecze ochronne w organizmie; oleistość; ciężkość. Dosha Kapha odpowiedzialna jest za spoistość konstrukcji ciała, to jest za mięśnie, tkankę tłuszczową, kości, ścięgna. Rządzi takimi emocjami jak miłość pragnieniowa i poświęcenie, ofiarność, skąpstwo i zazdrość, zawiść.

 

Te trzy cechy obecne są wszędzie – w minerałach, roślinach i zwierzętach, a także w naszych ciałach. Vata – wiąże się z ruchem i przepływem, w naszym organizmie. Rządzi funkcjonowaniem układu nerwowego oraz ruchem wewnątrz poszczególnych układów, tj. oddychaniem, wydalaniem i itp. Pitta – wiąże się z trawieniem i metabolizmem. Kieruje procesem trawienia i wchłaniania substancji odżywczych. Kapha – reguluje proces budowy, gospodarkę płynami oraz spójność. W naszym organizmie kapha rządzi budową fizyczną oraz równowagą płynów.

 

Ajurweda klasyfikuje ludzi na typy psychofizyczne według tych dosa, które dominują w ich układzie. Istnieją osoby, które można scharakteryzować za pomocą jednego tylko dosa, jednakże większość z nas jest kombinacją dwóch lub trzech. Możemy być: vata, pitta, kapha, vata-pitta, pitta-vata, vata-kapha, kapha-vata, pitta-kapha, kapha-pitta oraz vata-pitta-kapha. Osoba, której ciało jest mieszaniną dwóch dośa, posiada przewagę jednego z nich, dlatego też vata-pitta i pitta-vata, to dwie różne budowy ciała.

 

Typ Vata (Wata) to osoba zwiewna, ulotna, lekka, subtelna, chłodna, jasnej karnacji, ruchliwa, górnolotna, sentymentalna, melancholiczna, szczupłej i kruchej budowy ciała, idealistyczna, o suchej cerze. Typowe problemy zdrowotne to: bóle głowy, nadciśnienie, suchy kaszel, bóle gardła, ucha, niepokój, arytmia serca, kurcze mięśni, bóle w krzyżu, zaparcia, wzdęcia, biegunka, nerwica żołądka. Większość zaburzeń o charakterze neurologicznym ma swoje źródło w nierównowadze vata. Najważniejszą sprawą w przypadku osób typu vata – jest prowadzenie uregulowanego trybu życia, czyli zachowanie stałych pór posiłków i snu.

 

Typ Pitta to osoba ognista, dynamiczna, zmysłowa, ekspresyjna, gwałtowna, bystra i sprytna, o cerze oleistej, ciepła, racjonalistyczna, praktyczna, rozwojowa, intelektualna, zwinna oraz sprawna fizycznie. Typowe problemy zdrowotne, to: podrażnienia i stany zapalne skóry, trądzik, czyraki, rak skóry, wrzody, zgaga, nadkwasota, uczucie gorąca w żołądku i jelitach, bezsenność, przekrwione i piekące oczy, anemia, żółtaczka. Układ psychofizyczny typu pitta źle reaguje na alkohol, papierosy, a także na przepracowanie, przemęczenie i przegrzanie. Osoby o tym układzie przy braku równowagi podatne są na takie negatywne uczucia, jak wrogość, nienawiść, nietolerancja i zazdrość. Dlatego ważne jest dla osób typu pitta, by panowały nad sobą i prowadziły spokojny tryb życia.

 

Typ Kapha to osoba powolna, chłodna, ciężka, statyczna, domatorska, materialistyczna, krępej budowy ciała, przysadzista. Najczęściej występujące problemy fizyczne to: przeziębienie, niestrawność, zatokowe bóle głowy, astma, katar sienny, alergie i arterioskleroza. Osoby typu kapha mają skłonność do ospałości, powolności, depresji i nadwagi, potrzebują one ruchu i stymulacji. Codzienna gimnastyka jest dużo ważniejsza dla nich, niż dla jakiegokolwiek typu. Aktywne poszukiwanie nowych doświadczeń jest dla kapha bardzo wskazane.

 

Kilka istotnych pojęć z zakresu Ajurwedy

 

Mala – to odpady powstające w trakcie różnorodnych przemian metabolicznych w organizmie. Podstawowe mala to mocz, fekalia i pot. Odpowiednie wydalanie mala jest bardzo ważne dla zachowania zdrowia. Zatrzymanie mala powoduje blokady w ciele, co w konsekwencji prowadzi do różnych chorób, podobnie jak spożywanie mala. Ludzie pijący mocz powodują u siebie rozliczne choroby i dolegliwości, ponieważ przez głupotę zatruwają się wtórnie tym, co sama natura odżuca wprocesie oczyszczania organizmu. Wśród autentycznych metod ajurwedysjkich nie ma czegoś takiego jak urynoterapia, ponieważ mocz jest odpadem nie nadającym się do spożycia. Mocz zatruwa organizm i umysł, mocz zakwasza organizm, powodując często niewłaściwe, szkodliwe dla zdrowia ph. Adepci czarnomagicznych szkół orientalnych stosując komunię z demonami w postaci picia własnego moczu świadomie doprowadzają swój organizm do wyniszczenia, a umysł do ściemnienia z pomocą swej rytualnej komunii picia moczu. Zdrowe życie to także zdrowe wydalanie malas i oczyszczanie kanałów wydalania, chociażby poprzez lewatywy.

 

Agni – oznacza ogień, płomień, ognistość. Ajurweda wyróżnia nawet trzynaście rodzajów agni, odpowiedzialnych za wszelkie procesy metaboliczne zachodzące w ludzkim ciele. Agni można porównać do różnych enzymów odpowiadających za trawienie i inne przemiany metaboliczne. Trzy ognie są bardzo elementarne (ogień łona, żołądka i serca), a siedem uważanych za zasadnicze.
Główną przyczyną większości zaburzeń w organizmie jest niewłaściwe trawienie i niewydolność układu pokarmowego. W ajurwedzie uważa się, że ogień trawienia odpowiada za jakość pożywienia dostarczanego do dalszych części układu pokarmowego czyli do jelita cienkiego i grubego. Ogień trawienia jest także odpowiedzialny za niszczenie czynników chorobotwórczych takich jak bakterie i toksyny, które występują w niestrawionym pokarmie. Niestrawiony pokarm przyczynia się do obniżenia odporności organizmu. Kiedy ogień trawienia działa właściwie wygląd skóry, zapach ciała i oddechu są normalne i przyjemne a ciało ma odpowiednie zasoby energii i odporność na choroby.

 

Dhatus – to podstawowe tkanki które utrzymują i odżywiają nasze ciało. Wyróżniamy siedem dhatus – osocze i chłonka, krew, mięśnie, tkanka tłuszczowa, kości, szpik kostny, płyny rozrodcze. Jakość i ilość każdej dhatus znajdującej się w naszym organizmie oraz ich prawidłowe funkcjonowanie jest podstawą zachowania dobrego zdrowia. Omawia się i uczy badać specyficzny obieg energii w cyklu siedmiu Dhatu. Post siedmiodniowy jest polecany dla oczyszczenia kolejno każdego z siedmiu powłok dhatu. Dla odchudzających się postami, ważną informacją jest fakt, że tkanka tłuszczowa zaczyna się oczyszczać dopiero w czwartym dniu kuracji głodówkowych.

 

Śrota – to kanały, przewody którymi transportowane jest pożywienie oraz odpady (malas), nie tylko zatem jelita i krwioobieg ale także dośa i dhatu. Zatory powstające w śrotas wywołują wiele dolegliwości. Jak powiadają na Wschodzie, około 2/3 chorób można wyleczyć oddychaniem, a pozostałe odpowiednią dietą, o ile stan pacjenta nie jest już tak zły, że nie ma go jak leczyć. Im wcześniej zaczynamy zatem naturoterapię ajurwedyjską tym lepiej. Generalnie stosowanie metod naturalnej terapii nie koliduje z żadnymi innymi zabiegami i terapiami medycznymi, a wyjątki od tej reguły są bardzo nieliczne.

 

Zaburzenia

 

Ajurweda nie mówi tak bardzo o „chorobie”, lecz raczej o „zaburzeniu energii” (zatraceniu równowagi pomiędzy tridosa: vata, pitta, kapha). Szukając zrozumienia patogenezy i czynników powodujących zaburzenia organizmu lekarz ajurwedyjski – przeprowadza analizę psychologiczną, sytuacyjną, stylu życia, diety i relacji pacjenta z innymi. Czynniki przyczynowe tej samej choroby mogą się nie pokrywać, zależnie od tego, który aspekt osobnika uległ nierównowadze. Ajurweda bierze również pod uwagę wpływ różnych bakterii i wirusów oraz innych substancji toksycznych, które upośledzają zdolność organizmu do samoobrony. Ciało ma swój własny mechanizm obronny – dosa. To one reagują na pojawiające się przyczyny nierównowagi i starają się zwalczać chorobę, przechodząc przez różne jej stadia, jeśli nie są w stanie zapobiec jej na początku. Medycyna ajurwedyjska rozpoznaje chorobę narządu już przy subtelnych zmianach w stanie psychicznym, czy emocjonalnym pacjenta. Stan umysłu jest pochodną stanu ciała i odwrotnie. Większość chorób jest pochodzenia psychosomatycznego.

 

W założeniach medycyny ajurwedyjskiej człowiek stanowi jedność z kosmosem. Ludzki organizm jest odzwierciedleniem kosmosu i jednocześnie w nim się zawiera. Ponieważ w wymiarze kosmicznym wszystko pozostaje w dynamicznej równowadze, to najistotniejszym czynnikiem jest ruch. Stąd też pierwszym żywiołem, jak też podstawową energią organiczną jest powietrze, forma ruchu. Dlatego też medycyna ajurwedyjska skupia się bardziej na przepływie, czyli ruchu pięciu pranah w ciele, a więc energiach witalnych poszczególnych narządów i ich wzajemnych relacjach. Stąd wynika zróżnicowanie tego systemu medycznego w stosunku do systemu zachodniego, w którym lekarz bardziej koncentruje się na narządach anatomicznych, bez ich wzajemnych powiązań a tym bardziej bez uwzględniania ich treści energetycznej. Medycyna ajurwedyjska bardzo wnikliwie bada związek pomiędzy zaburzeniami w organizmie a ich przyczynami. Bardzo poważnie traktuje wpływ takich elementów jak warunki klimatyczne, środowiskowe, styl życia, odżywianie, rytm snu i wypoczynku, ich ilość i jakość, aktywność fizyczną, stan psychiczny jak i ogólną sytuację życiową pacjenta. Te elementy to jednocześnie potencjalne przyczyny zaburzeń zdrowotnych.

 

Medycyna ajurwedyjska kładzie największy nacisk na system profilaktyki zdrowotnej, jest zatem medycyną edukacyjną, zapobiegawczą. Człowiek, aby mógł zachować dobre zdrowie powinien żyć w zgodzie z prawami natury. Leki to w istocie pokarm, uzupełnienie tego, co organizm nie dostawał i z powodu braku zachorował. Właściwy, zapobiegawczy tryb życia obejmuje znajomość jedynej w swym rodzaju harmonii osobniczej i tego, jak utrzymywać jej równowagę zgodnie z jej uwarunkowaniami, w obliczu wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych wyzwań. Dla każdego typu zalecana jest, więc inna dieta, inny typ aktywności fizycznej, styl życia a także zróżnicowane terapie zapobiegawcze. Czynnikami powodującymi zaburzenia dla typu vata bywają między innymi niedobór snu i relaksu, pożywienia, wzmożony wysiłek fizyczny i wstrząsy psychiczne a także zimno, przejawiające się w zimnych pokarmach, ale także w klimacie. Odwrotnie jest dla typu kapha, gdy nadmiar pożywienia, snu i brak ruchu prowadzą do zaburzeń w ciele. Natomiast dla typu pitta niekorzystne jest wszystko to, co wytwarza nadmiar ciepła w organizmie: nadmiar słońca, pożywienie o naturze rozgrzewającej, silne emocje typu strach czy rozwiązłość. Ajurweda klasyfikuje choroby zależnie od ich ciężaru gatunkowego na pięć rodzajów, a w każdym z nich trzeba udzielić pacjentowi odpowiednich stosownych wskazówek i porad, zgodnie z prawdopodobną sytuacją.

 

Nasza akademia organizuje zimowe turnusy nad oceanem w Indiach gdzie można doświadczyć autentycznej ajurwedy w niepowtarzalnym klimacie oraz doznać zrównoważenia elementów w kierunku pełnej homeostazy i zdrowia, a także odbyć kursy z zakresu tej wiedzy. Serdecznie zapraszamy:

 

nadchodzące terminy w Indiach:

 

W DOWOLNYM PRZEDZIALE CZASOWYM

POMIĘDZY GRUDNIEM 2017 a lutym 2018

lub w następujących propozycjach czasowych:

 

9-22.12.2017 kurs Ajurwedy

(MasaĹź Abyangham lub Shirodhara, Punkty Marma - do wyboru)

26.12-8.01.2017 

1-14.01.2017

(Ajurweda: zabiegi)

 

13-26.02.2017 kurs Ajurwedy

(MasaĹź Abyangham lub Shirodhara, Punkty Marma - do wyboru)

(daty są elastyczne i również dostosowane do lotów, wszystkie kursy dyplomowane przez lekarza Ajurwedy)

 

 

Kontakt: akademiaduszy@gmail.com