Kalendarium

Matka

 

15 sierpnia Słowiańskie ŚWIĘTO MATKI ZIEMI - Patronki Kobiet

 

Imię Mokosz często jest wyprowadzane od sanskryckiego makhĂĄ 'szlachetny, bogaty', co uzasadniałoby jej związek ze sferą płodności i urodzaju.