Kalendarium

 
Współczesna medycyna, której tak bezgranicznie oddajemy moc (choć jest przecież zupełnie młodą nauką) położyła kobiety na plecach przy porodzie odwracając prawo grawitacji, które jest pomocne przy poczęciu dziecka w naturalnym stanie. Dziecko w takiej pozycji nie może zejść ruchem spirali w dół tworząc rezonans błogości, kobieta rodzi w bólu, poprzez horyzontalne parcie tracąc swoje siły. A jak jej tych sił nie starczy wtedy wchodzą w ruch metalowe przedmioty, następuje cesarskie cięcie na powitanie nowej istoty, co tworzy pierwszą traumę, programowy zapis cierpienia już przy samym poczęciu.
 
Dziecko, które wychodzi poprzez cesarskie cięcie, nie zdobywa się na wysiłek przejścia przez kanał życia, co sprawia, że taki człowiek w przyszłości staje się wycofany ze swojej mocy, łatwo nim manipulować, nie umie spotkać się z wyzwaniami życia.
 
Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tej traumy, choć jej efektów doświadczamy na codzień, żyjąc wycofanym życiem bez poczucia prawdziwego energetycznego spełnienia, na rzecz chwilowych konsumcyjnych przyjemności, które nie są w stanie zapełnić tej głębokiej pustej energetycznej luki w naszym środku.
 
świadomy poród
 
Czas abyśmy przywrócili sobie świadomość misterium życia. Wyobraźmy sobie świat, w którym człowiek rodzi się w ekstazie życia, zamiast w cierpieniu, i jakże jest to inny świat...
 
Ewa Issa Tifaret