Kalendarium

polityka prywatności – 25 maja 2018 roku weszło w Ĺźycie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. W naszej Akademii jednak od zawsze podchodzimy z szacunkiem i jak największą dbałością do tematu ochrony danych osobowych, dlatego nie musimy wiele zmieniać w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu oraz kontakcie z otoczeniem.


Dokładamy wszelkich starań, aby dostosować nasze działania do nowych wymogĂłw prawnych. Wszystko po to, by zagwarantować Ci najwyĹźszy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, ktĂłre gwarantuje Ci rozporządzenie. Jako administrator Twoich danych osobowych działamy w oparciu o najwyĹźsze standardy przetwarzania danych.


O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, ktĂłre mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco.


Administrator Danych

Informujemy, Ĺźe administratorem danych osobowych zawartych w bazie newslettera Transcendental Art i w bazie kontaktĂłw firmowych jest firma Akdemia Światła Duszy w Szczecinie NIP9551135195

 

Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel

 

Dane przetwarzane są na podstawie prawa polskiego oraz podstawy prawnej: art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do dostępu do tych danych mogą być dopuszczeni w wypadku podpisania gwarantujących zachowanie dyskrecji i niewykorzystanie danych do innych celĂłw umĂłw osoby fizyczne lub firmy współpracujące z naszą firmą jedynie na czas okresu współpracy w wypadku ściśle określonych i uzasadnionych administracją i rozwojem naszej firmy celĂłw np. specjaliści pomagający w rozwoju strony internetowej, newslettera, metod zabezpieczania danych. Nasza firma nie prowadzi handlu danymi osobowymi i dokłada wszelkich starań by jak najlepiej je chronić, nie zakupuje rĂłwnieĹź danych u podmiotĂłw trzecich.

Dane będą przetwarzane przez okres funkcjonowania bazy newslettera do celĂłw marketingowych przez co rozumiemy inspirowanie i informowanie o organizowanych przez nas warsztatach i wydarzeniach oraz do wysyłki preparatĂłw Aura-Soma ze sklepu www.aurasoma.pl

 

W Bazie klientĂłw indywidualnych przetwarzane są następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, adres e-mail.


W bazie danych znajdują się adresy osĂłb, ktĂłre samodzielnie zapisały się na newsletter, uczestniczyły w organizowanych przez naszą firmę przedsięwzięciach lub wysłały zapytania o organizowane przez nas warsztaty i wydarzenia.

 

Posiadamy rĂłwnieĹź oddzielną bazę danych firm, z ktĂłrymi współpracowaliśmy do tej pory jako wykonawcy zleceń.

 

Okres przechowywania danych:


Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu cofnięcia wyraĹźonej przez Ciebie zgody lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Twoich danych do celĂłw marketingowych. JeĹźeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: akademiaduszy@gmail.com


Baza Akademii Światła Duszy istnieje na czas nieokreślony służąc działalności firmy.

 

Prawa osoby, ktĂłrej dane dotyczą


Zapewniamy, Ĺźe wszystkim osobom, ktĂłrych dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:
1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do ĹźÄ…dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do ĹźÄ…dania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są juĹź niezbędne do celĂłw, dla ktĂłrych były zebrane lub w inny sposĂłb przetwarzane, (ii) osoba, ktĂłrej dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, ktĂłrej dane dotyczą, cofnęła zgodę, na ktĂłrej opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisĂłw prawa;
4. prawo do ĹźÄ…dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, ktĂłrej dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, ktĂłrej dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje juĹź danych dla swoich celĂłw, ale osoba, ktĂłrej dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, ktĂłrej dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, ktĂłrej dane dotyczą lub na podstawie zgody wyraĹźonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposĂłb zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczegĂłlną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celĂłw wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o ktĂłrym mowa w pkt. II powyĹźej.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych


W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, ktĂłrego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. JeĹźeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres: akademiaduszy@gmail.com

 

Informacja o dobrowolności:


Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie. Jedyny rodzaj profilowania jaki stosujemy sporadycznie to geograficzne profilowanie newsletterĂłw czyli np. czasami wysyłamy informacje o warsztatach w Poznaniu jedynie do osĂłb, ktĂłre wskazały Poznań jako swoje miasto zapisując się na nasz newsletter.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych moĹźesz kontaktować się z nami pod adresem email:  akademiaduszy@gmail.com