Kalendarium

Transcendental Art Taiwan

 

Naszym przeznaczeniem jest odnalezienie i urzeczywistnienie wyższej świadomości. Kiedy dochodzimy do tej wyższej świadomości, wzmacnia nas twórczość i intuicja. Słowo „twórczość”, nie oznacza jedynie myśli i działań z zakresu sztuki, muzyki lub pisarstwa. Mówimy o twórczości ostatecznej – o tworzeniu panoramicznej percepcji rzeczywistości. W celu poznania co to oznacza zapraszam na warsztaty...